Biblioteket

Postadress
Finska Litteratursällskapets bibliotek
PB 259
00171 Helsingfors, FINLAND

Besöksadress
Regeringsgatan 1
00170 Helsingfors

Telefon: 0201 131 272

Kundtjänsten: kirjasto@finlit.fi

Fjärrtjänsten: kaukopalvelu@finlit.fi eller Fjärrtjänstformuläret


Öppettider

mån–tors  10–18
fre 10–16


5.12. och 27.–30.12.2016 stängt.

 

Då biblioteket är stängt kan du återlämna lånet i återlämningslådan vid SKS:s ingång på Mariegatans sida.

Cecilia af Forselles. Kuva: Gary Wornell

Bibliotekschef

Cecilia af Forselles
puh +358 44 322 2373