Samlingar och informationskällor

SKS:s arkiv och bibliotek samlar skriftligt och muntligt kulturarv.

I arkivens samlingar finns

  • litteraturrelaterat och kulturhistoriskt material: författares och litterära aktörers arkiv från Aleksis Kivi till Riina Katajavuori, från Tulenkantajat till Finlands Författarförbund, manuskript, brev, dokument, fotografier och ljudinspelningar
  • material om tradition och samtidskultur från Kalevaladikter till biografier över regnbågsungdomar i form av manuskript, fotografier, videor och ljudinspelningar.

 I bibliotekets samlingar finns

  • inhemsk och utländsk forskningslitteratur från kulturforskningens område: folkloristik, antropologi, religionsvetenskap, etnologi och etnomusikologi
  • inhemsk skönlitteratur och forskning i den
  • annan humanistisk litteratur.