Rådgivning och informationstjänst

Vi betjänar alla som vill veta mer om det muntliga och det skriftliga kulturarvet. Vi ger handledning i hur våra material och tjänster används och vi gör informationssökningar i våra samlingar.

Informationstjänsten

Om du behöver information om folklig kultur eller finsk litteratur, ta kontakt med den gemensamma informationstjänsten för våra arkiv och vårt bibliotek.

Arkiven

  • svarar på frågor som gäller folkminne, folktro och muntlig tradition från Finland samt finsk litteratur och kulturhistoria
  • ger handledning i hur materialet används

Biblioteket

  • svarar på frågor som gäller finländsk och internationell kulturforskning samt finsk litteratur
  • ger handledning i hur du kan söka själv.

Vår informationstjänst ger huvudsakligen gratis betjäning. För omfattande utredningar tar vi dock en avgift; kom därför alltid överens om dem i förväg.

Du kan fråga