Akateeminen toiminta ja julkaisut

Sakari Katajamäki

Oppiarvot:

 • Filosofian maisteri (yleinen kirjallisuustiede, 1999)
 • Filosofian lisensiaatti (yleinen kirjallisuustiede, 2001)
 • Filosofian tohtori (yleinen kirjallisuustiede, 2016)

Nykyiset tehtävät:

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikön erikoistutkija 2006–2008, toimituspäällikkö 2009–
 • Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot, toimitusneuvosto, sihteeri
 • Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta, sihteeri
 • Kiven runojen ja lyhyiden proosakertomusten kriittisen edition päätoimittaja (yhdessä Ossi Kokon kanssa)
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunta, jäsen
 • European Society for Textual Scholarship, Board, jäsen (2010–)
 • Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, Editorial Board, jäsen (2010–)
 • WSOY:n kirjallisuussäätiön hallitus, jäsen (2017–)
 • Nordiskt Nätverk för Editionsfiloger -verkoston konferenssi Utgåvor i användning (6.–8.10.2017, Helsinki), järjestelytoimikunnan jäsen
 • Aleksis Kiven Seura, puheenjohtaja (2014–)
 • Vanhan kirjallisuuden päivien hallitus, jäsen
 • Vanhan kirjallisuuden päivien ohjelmavaliokunta, jäsen (2011–)
 • Sibelius-Akatemia/Taideyliopisto (Sävellys ja musiikinteoria -oppiaine sekä DocMus-tohtorikoulu), tuntiopettaja (2016–)

Aiemmat tehtävät:

 • Bibliofiilien Seuran johtokunta, jäsen (2011–2017)
 • Bibliophilos-lehden toimitusneuvosto, puheenjohtaja (2015–2017)
 • Kanervakankaalla - Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. Joutsen/Svanen. Erikoisjulkaisuja 1. Toim. Päivi Koivisto. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2016. Toimituskunnan jäsen.
 • Digital Humaniora i Norden -seura (DHN), styrelse, jäsen (2016–2017)
 • Digital Humaniora i Norden -seura (DHN), interimstyrelse, jäsen (2015–2016)
 • Vanhan kirjallisuuden päivät, hallituksen varapuheenjohtaja (2014–2015)
 • Aleksis Kiven Seura, varapuheenjohtaja (2013–2014)
 • ESF/COST-hankkeen ISO704: An Interoperable Supranational Infrastructure for Digital Editions (Interedition) (2008–2012) johtokunnan jäsen
 • COST-hankkeen A32: Open Scholarly Communities on the Web (2006–2010) johtokunnan jäsen
 • Bibliophilos-lehden päätoimittaja (3/2010–2/2012)
 • Bibliophilos-lehden toimitusneuvosto, jäsen 2010–2015
 • Aleksis Kiven Seura, johtokunnan varajäsen, 2011–
 • Vanhan kirjallisuuden päivät, hallituksen jäsen/varajäsen, 2011–
 • Kansalliskirjaston johtokunnan jäsen, 2007–2010
 • Lukukeskus ry, runotilaisuuksien juontaja, 2004–2013
 • Hiidenkivi-lehti, pakinoitsija (nimim. Nilkka), 2010–2012
 • Helsingin yliopiston monitieteisen tutkimusprojektin Representaatiot semioottisina artefakteina projektitutkija 2005–2006
 • Suomen Akatemian tutkimusprojektin Illuminating Darkness. Rhetoric, Poetics, and European Writing projektitutkija (Helsingin yliopisto, Universität des Saarlandes) 2001–2003
 • Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, yleisen kirjallisuustieteen apurahatutkija
 • free lance -kustannustoimittaja 1997–2000 (Gaudeamus Kirja, Gummerus, Nemo)
 • SKVR-tietokannan runohakemisto, avustaja, 1999
 • Gaudeamus Kirja, kustannustoimittaja, 1996

Konferensseihin liittyvät tehtävät:

 • GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities -konferenssi (7.–9.6.2017), järjestelytoimikunnan jäsen
 • Digital Humanities in the Nordic Countries. 2nd Conference (14.–16.3.2017, Göteborg), Program Committee, jäsen
 • Digital Humaniora i Norden – Digital Humanities in the Nordic Countries -konferenssi (15.–17.3.2016, Oslo), Program Committee, jäsen
 • TEXTUAL TRAILS. Transmissions of Oral and Written Texts. The 11th conference of the European Society for Textual Scholarship (Helsinki, 30.10.–1.11.2014), konferenssin puheenjohtaja

Tämänhetkiset editiohankkeet:

 • Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kriittinen editio (2017–2019)
 • Aleksis Kiven runojen ja proosakertomusten kriittinen editio (2017–2019)
 • Zacharias Topeliuksen Luonnonkirjan digitaalinen editio (2017–2018)
 • Aleksis Kiven Canzion kriittinen editio (2016–2018)
 • Zacharias Topeliuksen Maamme kirjan digitaalinen editio (2016–2017)
 • Aleksis Kiven neljän näytelmän (Yö ja päivä, Lea, Margareta, Alma) kriittinen editio (2015–2017)
 • Aleksis Kiven Karkurit-näytelmän kriittinen editio (2013–)
 • Aleksis Kiven Olviretki Schleusingenissä -näytelmän kriittinen editio (2011–)

Muut hankkeet:

 • Fuzzy Comparison Project (2013–) (yhteistyössä Miika Pitkäsen kanssa)

Opetus:

 • Sibelius-Akatemian tuntiopettaja, 2006 alkaen
 • Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, yleisen kirjallisuustieteen tuntiopettaja 1999–2003, 2009
 • Helsingin yliopiston avoin yliopisto, yleisen kirjallisuutieteen tuntiopettaja 2003
 • vierailuluentoja mm. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden, folkloristiikan, filosofian ja semiotiikan oppiaineissa sekä filologia-aineiden kirjallisuudenopinnoissa ja Digital Humanities -opistokokonaisuudessa; Semiotiikan verkostoyliopistossa; Kriittisessä korkeakoulussa, Heurekassa sekä De Montfort Universityn Centre for Textual Scholarship -keskuksessa.

Opinnot ulkomailla:

 • Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Saksa 2000–2001

Tieteelliset monografiat:

 • Katajamäki, Sakari, Kukunor. Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa. Helsinki: ntamo 2016. (396 s.) (Yleisen kirjallisuustieteen väitöskirja.)

Tieteelliset sähköiset korpukset:

Toimitetut editiot:

 • Kalevalan Aino. Digitaalinen editio. Toim. Niina Hämäläinen (päätoimittaja) – Sakari Katajamäki – Maria Niku. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. Saatavissa: http://aino.finlit.fi/omeka
 • Viita, Lauri, Ne runot, jotka jäivät. Runoja kokoelmien ulkopuolelta. Toim. Sakari Katajamäki. Helsinki: WSOY 2016. (120 s.)
 • Kivi, Aleksis, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS 2015 (364 s.).
 • Kivi, Aleksis, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1397. Helsinki: SKS 2014 (366 s.).
 • Kivi, Aleksis, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS 2012 (426 s.).
 • Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. Saatavissa: http://elias.finlit.fi/nummisuutarit/. URN: NBN:fi:sks-201105261000
 • Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS 2010 (330 s.).

Muut toimitetut teokset:

 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Toim. Sakari Katajamäki ja Harri Veivo. Helsinki: Gaudeamus 2007 (421 s).
 • Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. (Ilkka Välimäki, päätoimitus; Eeva-Liisa Haanpää; Satu Heikkinen; Irma-Riitta Järvinen; Sakari Katajamäki; Klaus Krohn ja Tarja Soiniola). Helsinki: SKS 10.10.2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/
 • Runosta runoon. Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Toim. Sakari Katajamäki ja Johanna Pentikäinen. Helsinki: WSOY 2004 (393 s).

Toimitetut vertaisarvioidut tieteelliset lehdet:

 • Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Eds. Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.). Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/
 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). Toim. Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf

Muut toimitetut lehdet:

 • Bibliophilos, numerot 3/2010–2/2012 (8 x 68 s.)

Artikkelit:

 • "Dolce far niente – den behagliga sysslolösheten i musik, litteratur och bildkonst". Teoksessa: Wande, Erling & Tuula Vosthenko (red.), Möten mellan konstarter (tulossa).
 • "Aino-runon tekstikriittiset toimitusperiaatteet". Teoksessa: Kalevalan Aino. Digitaalinen editio. Toim. Niina Hämäläinen (päätoimittaja) – Sakari Katajamäki – Maria Niku. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. Saatavissa: http://aino.finlit.fi/omeka
 • "Tietoja runon kerrostumista". Teoksessa: Kalevalan Aino. Digitaalinen editio. Toim. Niina Hämäläinen (päätoimittaja) – Sakari Katajamäki – Maria Niku. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. Saatavissa: http://aino.finlit.fi/omeka
 • "Kuinka Leeville sitten kävikään?" – Parnasso 4/2016, 46–51.
 • "Lauri Viita katsoo filosofin peiliin". – Niin & Näin 4/2016, 51–56. Saatavissa: http://netn.fi/artikkeli/lauri-viita-katsoo-filosofin-peiliin
 • "Rakkausrunoilija". Teoksessa: Luojan palikkaleikki. Esseitä Lauri Viidasta. Toim. Olli Löytty. Helsinki: Teos 2016, 169–192, 211.
 • "Selityksiä ja huomautuksia". Teoksessa: Viita, Lauri, Ne runot, jotka jäivät. Runoja kokoelmien ulkopuolelta. Toim. Sakari Katajamäki. Helsinki: WSOY 2016, 93–115.
 • "Terve, metsä, terve, vuori! Apostrofinen puhuttelu 'Metsämiehen laulussa' ja Kiven muussa runoudessa". Teoksessa: Kanervakankaalla - Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. Joutsen/Svanen. Erikoisjulkaisuja 1. Toim. Päivi Koivisto. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2016, 158–177. Saatavissa: http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsensvanen-kanervakankaalla/
 • "Viita – Kivi – A. Oksanen. Leevi Luupää arvioi Kiveä ja Ahlqvistia". Bibliophilos 4/2016, 4–11.
 • "Kiven pienoiskomedioiden julkaisuhistoriat". Teoksessa: Kivi, Aleksis, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS 2015, 33–46.
 • "Kullervon julkaisuhistoria". Teoksessa: Kivi, Aleksis, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1397. Helsinki: SKS 2014, 50–59.
 • "Arkistosta korpukseksi ja korpuksesta editioksi - Käsikirjoitukset ja ensipainokset kokoon talkoilla". Avoin tiede ja tutkimus -portaali. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Avoin tiede ja tutkimus -hanke. Saatavissa: http://avointiede.fi/home 8.9.2014. (Suomenkielinen versio 2013 julkaistusta artikkelista "Fördjupning: Transkribering av manuskript och förstaupplagor med talkokrafter".)
 • "“Kivi otteissa. Aleksis Kiven kirjalliset näytteet Kullervosta veljeksiin"”. Bibliophilos 2/2014, 4–11.
 • "Fördjupning: Transkribering av manuskript och förstaupplagor med talkokrafter". Teoksessa: Parland-von Essen, Jessica & Kenneth Nyberg (red.), Historia i en digital värld. Göteborg & Helsingfors 2013. Saatavissa: http://digihist.se/5-metoder-inom-digital-historia/fordjupning-transkribering-av-manuskript/
 • "Näytelmästä romaaniksi: Lauri Viidan Entäs sitten, Leevin muuttuvat lajit". Teoksessa: Haapala, Vesa & Juhani Sipilä (toim.), KIVIAHOLINNA. Suomalainen romaani. Helsinki: Avain 2013, 157–174.
 • "Textual Trails from Oral to Written Sources: An Introduction" (yhdessä Karina Lukinin kanssa). – Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Toim. Karina Lukin, Frog ja Sakari Katajamäki. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013, 8–17. Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/
 • "Digitala arbetsredskap för kommentering" (yhdessä Ossi Kokon ja Heli Kautosen kanssa). Teoksessa: Forssell, Pia & Carola Herberts (red.), Digitala och trycta utgåvor. Erfarenheter, planering och teknik i förändring. Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 9. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011, 145–150.
 • "'Nenää täällä tarvitaan enemmän kuin järkeä' – Kirsi Kunnaksen nenäkästä nonsensea". Teoksessa: Korolainen, Tuula & Arja Kanerva (toim.), Satusaappaat ja runopilli. Onnimannin artikkeleita 1978–2008. Osa 1.. Lastenkirjainstituutin julkaisuja 32. Tampere: Lastenkirjainstituutti 2011, 122–132. (Uudelleenjulkaisu Onnimannissa 4/2005 julkaistusta artikkelista.)
 • "Nummisuutarien julkaisuhistoria". Teoksessa: Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS 2010, 38–53.
 • "Pienestä äänestä pohjapiirrokseksi – Sonettirunouden metamodaalisuus". Teoksessa: Knuuttila, Tarja & Aki Lehtinen (toim.), Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus 2010, 172–195.
 • "From Limerick to 'Rimelick'. The Finnish Nonsense Limerick and Its Transformations". Teoksessa: Caruso, Carlo & Elisabetta Tarantino (ed.), Nonsense and Other Senses. Dysfunctional Communication and Regulated Absurdity in Literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009, 275–293.
 • "Avantgarden aikamaantiedettä" (yhdessä Sami Sjöbergin ja Harri Veivon kanssa). Teoksessa: Katajamäki, Sakari & Harri Veivo (toim.), Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus 2007, 369–392.
 • "Johdanto" (yhdessä Harri Veivon kanssa). Teoksessa: Katajamäki, Sakari & Harri Veivo (toim.), Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus 2007, 11–18.
 • "Konkreettinen runous". Teoksessa: Katajamäki, Sakari & Harri Veivo (toim.), Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus 2007, 207–230.
 • "Otteita 'Maamme'-laulun suomennoshistoriasta". Teoksessa: Riikonen, H. K., Pekka Kujamäki & Outi Paloposki (toim.), Suomennoskirjallisuuden historia 2. Helsinki: SKS 2007, 80–84.
 • "Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus suomeksi". Teoksessa: Riikonen, H. K., Pekka Kujamäki & Outi Paloposki (toim.), Suomennoskirjallisuuden historia 2. Helsinki: SKS 2007, 66–80.
 • "Muistojen labyrintissa eli Lauri Viidan tuntemattomat III". Tammerkoski 9- 10/2006, 14–16.
 • "Muistojen labyrintissa eli Lauri Viidan tuntemattomat II". Tammerkoski 8/2006, 9–11.
 • "Muistojen labyrintissa eli Lauri Viidan tuntemattomat I". Tammerkoski 7/2006, 5–7.
 • "Visual Nonsense and Nonsense Illustrations". Fu Jen Historical Journal 17/2006, 227–256.
 • "In Search for Volta: Statistical Analysis of Word Patterns in Shakespeare's Sonnets" (yhdessä prof. Timo Honkelan ja Oskar Kohosen kanssa). Teoksessa: Russell, Ann, Timo Honkela, Krista Lagus & Matti Pöllä (ed.), Proceedings of AMKLC'05, International Symposium on Adaptive Models of Knowledge, Language and Cognition. Espoo: Helsinki University of Technology 2005, 44–47.
 • "'Nenää täällä tarvitaan enemmän kuin järkeä' - Kirsi Kunnaksen nenäkästä nonsensea". Onnimanni 4/2005, 20–29.
 • "Verba Tene, Res Sequentur – Lewis Carroll's Play on Words and Linguistic-Textual Generation". Teoksessa: Marret, Sophie & Lawrence Gasquet & Pascale Renaud-Grossbras (dir.), Lewis Carroll & les mythologies de l'enfence. Rennes: Presses Universitaires de Rennes 2005, 37–48.
 • "Kirsi Kunnaksen 'Piirespaares-maan kuningas', viktoriaanisen nonsensen perillinen". Teoksessa: Katajamäki, Sakari & Johanna Pentikäinen (toim.), Runosta runoon. Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Helsinki: WSOY 2004, 152–169, 351–354.
 • "'Kukunor, - niin kaunis sana!' Metakielellisyys Lauri Viidan Kukunorissa". Teoksessa: Kajannes, Katriina & Leena Kirstinä & Annika Waenerberg (toim.), Katkos ja kytkös. Modernismin ja postmodernismin suhde traditioon. Helsinki: SKS 2004, 136–161.
 • "Le dolce far niente chez les Français et les Scandinaves : une agréable oisiveté ou ' la mère de tous les vices '". Ruotsista kääntäneet Jean ja Mona Parent. Teoksessa: Andersson, Kajsa (dir.), L'image du Nord chez Stendhal et les Romantiques II. Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae nr 11. Örebro, Örebro University, University Library 2004, 252–261.
 • "Maritta Lintunen". Teoksessa: Kajannes, Katriina & Helena Saaristo (toim.), Keskisuomalaisia nykykirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu 2004, 134–139.
 • "Puuttuu metsä, puuttuu pelto... Kieltoilmausten epämääräisyydestä, monitulkintaisuudesta ja epäsuoruudesta". Teoksessa: Mehtonen, Päivi (toim.), Kielen ja kirjallisuuden hämärä. Tampere University Press 2002, 244–266.
 • "Runouden kieltoilmaukset ja kuvallisuuden paradoksi". Teoksessa: Kajannes, Katriina & Leena Kirstinä (toim.), Kirjallisuus, kieli ja kognitio. Kognitiivisesta kirjallisuuden- ja kielentutkimuksesta. Yliopistopaino 2000, 133–158.

Opinnäytteet:

 • Kukunor. Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa. Helsinki: ntamo 2016. (396 s.) (Yleisen kirjallisuustieteen väitöskirja, Helsingin yliopisto.)
 • Jos olisit sanonut: ”Kyllä”. Kieltämisen poetiikka Lauri Viidan 1960-luvun runoudessa. Yleisen kirjallisuustieteen painamaton lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos 2001.
 • Kerta kiellon alle. Kieltoilmaukset Lauri Viidan runouden yksinäisyyden, poikkeavuuden ja ulkopuolisuuden kuvauksissa. Yleisen kirjallisuustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos 1999.

Kirja-arvostelut:

 • "Uusi ikkuna suomenkieliseen modernismiin". (Arvosteltu teos: Kajannes, Katriina, Intohimo näkemiseen. Lassi Nummen varhaislyriikan kognitiivinen tulkinta). Teoksessa: Lahdelma, Tuomo et al. (toim.), Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 56. Helsinki: SKS 2004, 301––304.

Muita kirjoituksia:

 • "Itsepäisesti Sastamalan Kirjateekissa". Bibliophilos (tulossa).
 • "Älä helsingissä! Kriittinen editio avaa Kiven Veljekset nykylukijalle" (yhdessä Jyrki Nummen ja Ossi Kokon kanssa). Seitsemän veljestä (Ryhmäteatterin käsiohjelma). Helsinki: Ryhmäteatteri 2017.
 • "Kansa matkusti – Maamme kirjat kertovat" (yhdessä Ossi Kokon kanssa). SKS:n Vähäisiä lisiä -blogi 18.11.2016. Saatavissa: http://neba.finlit.fi/blogi/kansa-matkusti-maamme-kirjat-kertovat/
 • "Lectio. Unen ja nonsensekirjallisuuden piirteet kietoutuvat toisiinsa Lauri Viidan runoelmassa". Kulttuurintutkimus (vol 33) 2/2016, 36–39.
 • "Lukijalle". Teoksessa: Viita, Lauri, Ne runot, jotka jäivät. Runoja kokoelmien ulkopuolelta. Toim. Sakari Katajamäki. Helsinki: WSOY 2016, 5–8.
 • "Mitä varten kirjoitan Lauri Viidasta?". Kirjoittajayhdistys Viitapiiri ry:n blogi 5.7.2016. Saatavissa: http://viitapiiri.blogspot.fi/2016/07/sakari-katajamaki.html
 • "Nykykirjailija Lauri Viita 100 vuotta: juhlavuosi on alkanut". SKS:n Vähäisiä lisiä -blogi 22.1.2016. Saatavissa: http://neba.finlit.fi/blogi/nykykirjailija-lauri-viita-100-vuotta-juhlavuosi-on-alkanut/
 • "Unitutkimusta voi soveltaa kirjallisuuteenkin". – Psykologia  4/2016, 305–307.
 • "Viita selitti Kukunoriaan – tulkinta jatkuu". SKS:n Vähäisiä lisiä -blogi 7.3.2016. Saatavissa: http://neba.finlit.fi/blogi/viita-selitti-kukunoriaan-tulkinta-jatkuu/
 • "Eskon puumerkki – mitä se meriteeraa?" Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Käsiohjelma. Toim. Aina Bergroth. Helsinki: Kansallisteatteri 2015, 23.
 • "Textual Trails – Transmissions of Oral and Written Texts. The Eleventh International Conference of the European Society for Textual Scholarship, Helsinki, October 30 – November 1, 2014." (Berichte). Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft.  Herausgegeben von Rüdiger Nutt-Kofoth und Bodo Plachta. Band 29/2015, 178–181.
 • "Mieltä ylentävää askaretta. Aleksis Kivi sähköistyy talkoovoimin" (yhdessä Ossi Kokon kanssa). Hiidenkivi 4/2012, 30–31.
 • "Kirjat ja kirjanystävät tien päällä" (pääkirjoitus). Bibliophilos 2/2012, 3.
 • 6 pakinaa nimimerkillä Nilkka. Hiidenkivi 1–6/2012
 • "Bibliokriminologisia edesottamuksia" (pääkirjoitus). Bibliophilos 4/2011, 3.
 • "Entisen uutuuskirjallisuuden puolustusketju" (pääkirjoitus). Bibliophilos 3/2011, 3.
 • "Kollaattoreita ja komparaattoreita". Nuori Voima 3–4/2011.
 • "Konstit on monet" (pääkirjoitus). Bibliophilos 2/2011, 3.
 • "Lehdestä bongattu". Bibliophilos 4/2011, 65.
 • 6 pakinaa nimimerkillä Nilkka. Hiidenkivi 1–6/2011
 • "Tekstien elämä ja teot" (yhdessä Ossi Kokon kanssa). Hiidenkivi 5/2010, 42–43.
 • "Kirjallisuutta erityisryhmille" (pääkirjoitus). Bibliophilos 4/2010, 3.
 • "Ajaa asiaansa" (pääkirjoitus). Bibliophilos 3/2010, 3.
 • "Tekstien muuttuminen ja teosten välittyminen kuuluvat kirjallisuuden perusolemukseen" (pääkirjoitus) (yhdessä Ossi Kokon kanssa). Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero) 3/2010, 3–5. Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf
 • "Tekstuaalitieteiden sanasto verkossa" (yhdessä Ossi Kokon kanssa). Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero) 3/2010, 94. Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf
 • 6 pakinaa nimimerkillä Nilkka. Hiidenkivi 1–6/2010
 • “New Scholarly Editions for Mediating Finnish Classics for Contemporary Readers”. Archivum Lithuanicum 11. Vilnius: Lietuviu kalbos Institutas 2009, 463–466.
 • “Kriittinen editio. Kirjan ystävän paras ystävä”. Bibliophilos 2/2009, 26–32.
 • "Puhtaasti affirmatiivinen kirjallisuus olisi kuin torso vailla puuttuvia ulokkeita – Kieltojen pitkässä lieassa". Nuori Voima 1/2009, 4–9.
 • "Edithin Kivi-editiot". Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. Ilkka Välimäki, päätoimitus; Eeva-Liisa Haanpää; Satu Heikkinen; Irma-Riitta Järvinen; Sakari Katajamäki; Klaus Krohn ja Tarja Soiniola. Helsinki: SKS 10.10.2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/
 • "EDITH’s Editions Mediate Finnish Classics for Contemporary Readers". Avain. The Finnish Review of Literary Studies. Special Issue in English. 4/2007, 81–84.
 • "Eläköön klassikot! Päätykööt zombiet lukutoukkien ruoaksi!" Kiiltomato (www.kiiltomato.net), pääkirjoitus 6.6.2007.
 • "Elävä lukukulttuuri tarvitsee tuekseen kriittisiä editioita". Vieraskynä, Helsingin Sanomat 11.3.2007.
 • "Kriittiset editiot välittävät klassikoita uusille lukijapolville". Hiidenkivi 5/2007, 27–29.
 • "Leve klassikerna! Måtte zombierna bli bokmalars föda!". Ruotsintanut Ann-Christine Snickars. Lysmasken (www.kiiltomato.net/?lang=swe), ledare 6.6.2007.
 • "Tekstikriitikot verkostoituivat". Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2007, 67.
 • "Kommentti Eino Santasen ja Aki Salmelan puheenvuoroon". Helsingin Poetiikkakonferenssi. Helsinki Poetics Conference. 22.8.2005. Saatavissa: http://poetiikkakonferenssi.wordpress.com/vuosi-2005/sakari-katajamaki/

 

Takaisin henkilöesittelyyn