Oppimistehtäviä

SKS:n vuotuisjuhlapaketteihin on koottu tehtäviä koululaisille ja opiskelijoille oppimisen tueksi. Juhannus-verkkojulkaisussa tehtävät on jaettu neljään eri osioon:

Aineisto tutuksi
Aineisto tutuksi -osion kysymykset tutustuttavat oppilaat Juhannus-tietopaketin materiaaleihin ja juhannukseen liittyviin perinteisiin.

Ryhmätehtäviä
Ryhmätehtävissä tarkoituksena on syventyä ja tutustua tarkemmin ryhmätyöskentelyn kautta juhannuksen aikaan.

Kirjoitustehtäviä
Kirjoitustehtävät harjaannuttavat oppilaita eri tekstilajien tuottamiseen.

Esseen aiheita
Esseen aiheita -osiossa on kirjoitustehtäviä, joissa myös oppilaan omat näkemykset saavat sijaa.