Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansallisarkiston yhdessä Romaniasiain neuvottelukunnan kanssa perustama, kokoelmiaan kartuttava ja kansainvälisesti verkottunut arkisto. Arkisto valmistuu Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hankkeen lopputuloksena.

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos on SKS:n arkiston ja Kansallisarkiston romaniaineistojen yhteinen kokoelma.

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos koostuu kansanperinteen, muistitiedon ja kulttuurihistorian aineistoista sekä henkilö- ja yhdistysarkistoista. Kokoelmassa on käsikirjoituksia, äänitteitä, valokuvia ja painotuotteita. Aineistoja säilytetään SKS:n arkistossa ja Kansallisarkistossa.

Kokoelmaa kehitetään hankkeessa Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018). Vuoden 2017 alussa luetteloitiin hankkeen aikana vastaanotetut noin kahdeksan hyllymetriä romanien yhdistys- ja henkilöarkistoja seitsemältä eri aineistonluovuttajalta. Kokoelman kuvailutiedot ovat saatavissa kansallisesta arkistojen hakemistopalvelusta hankkeen päätyttyä. Aineistot ovat käytettävissä SKS:n arkistossa tai Kansallisarkistossa.

Hankkeen toteutumisesta vastaavat Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallisarkisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hanketta ovat lisäksi tukeneet Majaoja-säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hanke on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Hanke ja sen tuloksena syntyvät Suomen romanien arkisto – Finitiko kaalengo arkiivos -kokoelma toteuttavat Romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO 2014−2017).

Lisätietoja: SKS, arkistotutkija Risto Blomster, p. 040 534 8868, risto.blomster@finlit.fi

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018)

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) on arkistointi- ja tutkimushanke, jossa tallennetaan romanien muistitietoa ja perinnettä haastatteluina ja valokuvina sekä romaniyhdistys- ja henkilöarkistoina. Hankkeessa luodaan suhteita romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen kenttään ja edistetään tutkimusta. Hankkeessa kirjoitetaan tieteellisiä artikkeleita romaniaineistojen keruun historiasta ja popularisoidaan niitä muun muassa sanomalehti- ja blogikirjoituksin. Romaninäkökulmasta keskeisenä tuloksena on oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja sen arvostamisen nostaminen. Hankkeen pysyvänä tuloksena synnytetään Suomen romanien arkisto – Finitiko kaalengo arkiivos -aineistokokoelma.

Hankkeessa tapahtuu

Projektityöntekijä
Pia Kara hankkeen projektityöntekijänä 9.1.-.8.3.2017. Tehtävänä vuoden 2016 aikana luovutetun (n. 8 hyllymeträ) aineiston järjestäminen ja luettelointi.

Kirjoituksia ja julkaisuja

Puheenvuoroja, esitelmiä ja muita tapahtumia

 • Towards The Roma Archives of Finland - Finitiko kaalengo arkiivos -collection: Three temporal-contentual Periods of archiving the Cultural Heritage of the Roma in the Finnish Litetature Society. 2017 Baltic Sea Conference on Romani Studies April 19–21, 2017 Södertörn University, Stockholm, Sweden. Risto Blomsterin puhe.
 • Romaniaineistot ja SKS:n arkisto. Juhlapuhe. 100-vuotta yhteistä elämää – bereȟ tšetano dživiba. Romanien kansallispäivän tilaisuus, Kajaani 8.4.2017. Järjestäjinä AVI, Kajaanin kaupungin romanityöryhmä ja Kajaanin seurakunta. Risto Blomsterin puhe.
 • Roma Folklore in the Collection Policies of the Finnish Literature Society – Workshop ”Roma Communities in a Global Perspective: Myths, Constructions and Discourses”, Helsinki 23.3.2017. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Romanit ja Suomen Kansan Vanhat Runot. II kansanmusiikin tutkijoiden symposium ”Muistimusiikista nuottimusiikkiin”, SKS 28.11.016. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romaniasiain neuvottelukunnan vierailu SKS:ssa 3.11.2016. Keskustelua Romanien kulttuuriperintö -hankkeesta ja arkistovierailu.
 • Romanien kulttuuriperintö -hanke. Romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen -kehityshankkeen päätösseminaari, SKS 2.11.2016. Järjestäjinä Opetushallituksen romaniväestön koulutustiimi ja SKS. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien kulttuuriperinnön arkistointihankkeen kuulumisia. RONKn neuvottelupäivät, Jyväskylä 13.10.2016. Risto Blomsterin esitelmä
 • The Roma Archives of Finlad – Finitiko kaalengo arkiivos. Roma and Resande in Nordic Cultural Heritage, Uppsala 28.-29.9.2016. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien laulut – elävää kulttuuriperintöä. Romanien kansallispäivän tapahtumaTurussa 8.4.2016. Tilaisuuden järjestäjinä Turun kaupungin romanioppilaiden perusopetushanke ja Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja RONK:n yhteishanke. Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät. Mikkeli 8.-9.20115. Risto Blomsterin esitelmä.

Opetusta

 • Romanimusiikki ja kansanperinne arkistoissa. Romanikielen ja –kulttuurin oppiaine, Helsingin yliopisto. 20.4.2017. Risto Blomster.
 • Kaaleen lauluista. Romanikielen ja –kulttuurin oppiaine, Helsingin yliopisto. 30.3.2017. Risto Blomster.

Haastatteluja

 • Missä viipyy romanien Kanteletar? Haastateltavina Pekka Laaksonen ja Risto Blomster. Haastattelijana Tuovi Putkonen. 1.3.2016. Romano Miritš, Yle Radio 1.
 • Suomen romanien arkisto -hanke. Haastattelijana Tuovi Putkonen 16.2.2016. Romano Miritš, Yle Radio 1.

SKS:n romaniaineistot

SKS on kerännyt 1960-luvulta lähtien systemaattisesti romaniperinnettä ja -muistitietoa. SKS:n arkiston romaniaineistot karttuvat myös tutkijoiden, perinteenkerääjien ja romanitoimijoiden spontaaneina aineistoluovutuksina. SKS on edistänyt suomalaista romanitutkimusta myös julkaisemalla vertaisarvioitua tutkimusta, elämäkerrallisia tekstejä sekä järjestämällä seminaareja. Romaniasiain neuvottelukunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toteuttivat vuosina 2009–2012 tutkimusprojektin Suomen romanien historia. Dosentti Panu Pulman johtaman projektin tuloksena julkaistiin yleisteos Suomen romanien historiasta (SKS 2012).

Hankkeen toteuttajatahot

 • Romaniasiain neuvottelukunta
 • Kansallisarkisto
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Työryhmä

 • neuvotteleva virkamies Henna Huttu (Romaniasiain neuvottelukunta)
 • ylitarkastaja Kenth Sjöblom (Kansallisarkisto)
 • arkistotutkija Risto Blomster (SKS).

Rahoitus

 • Majaoja-säätiö
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • yhteistyötahojen oma osuus

Lisätietoja