Tuomas M. S. Lehtonen

Tuomas M. S. Lehtonen. Kuva: Gary Wornell

Pääsihteeri, dosentti

Sähköposti: tuomas.lehtonen[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 560 9879

Erikoisalueet:

  • suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet
  • keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus
  • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
  • retoriikka ja poetiikka

Tuomas Lehtonen vastaa pääsihteerinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johtamisesta ja toimintaedellytyksistä sekä johtaa seuran tutkimustoimintaa.

Tällä hetkellä Lehtonen tutkii suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteita sekä kansankielisen ja latinankielisen kulttuurin suhteita keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa, ja johtaa SKS:ssa toteutettavaa hanketta ”Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa” (Suomen Akatemian rahoituspäätös n:o 288119, 1.9.2015-31.8.2019). Hän on COST-toimen ”New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe” (Euroopan komissio ja Euroopan Tiedesäätiö) johtoryhmän jäsen.

Lehtosen akateeminen tausta on keskiajan tutkimuksessa ja hän toimii Euroopan historian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hänen väitteli filosofian tohtoriksi 1100- ja 1200 luvun latinankielistä satiirista runoutta käsittelevällä tutkimuksella 1996. Sittemmin hän on tutkinut sattuman, fortunan ja kaitselmuksen käsitteitä 1000–1200-luvun historiankirjoituksessa sekä suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteita. Lehtonen on kirjoittanut suomalaisesta keskiajan ja uuden ajan alun kulttuurihistoriasta ja perehtynyt teoreettiseen keskusteluun retoriikasta, poetiikasta, kieliteoriasta, semiotiikasta ja folkloristiikasta.

Hänen viimeisimpiä julkaisujaan ovat yhdessä Lars Boje Mortensenin ja Alexandra Bergholmin kanssa toimitettu The Performance of Christian and Pagan Storyworlds. Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature. Medieval Identities in Socio-Cultural Spaces. Turnhout: Brepols 2013 (448 p.) sekä yhdessä Linda Kaljundin kanssa toimitettu Re-forming Texts, Music and Church Art in the Early Modern North. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016 (482 p).

 Lehtonen on palkittu tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla 1998 ja 2006 ja Valoisa keskiaika -kunniamaininnalla 2006.

Jyväskylän yliopisto promovoi hänet kunniatohtoriksi 2016.

Curriculum Vitae

Julkaisut / Publications

Tuomas M. S. Lehtonen Helsingin yliopiston 375 humanistia -esittelyssä.