Curriculum Vitae

Curriculum vitae

Ossi Kokko, syntynyt 26.01.1969, Joutseno

Oppiarvot

 • 2007 Filosofian tohtori, suomen kieli. Väitöskirja "Inkerinsuomen pirstaleisuus. Eräiden sijojen kehitys murteen yksilöllistymisen kuvastajana." (tarkastettu Joensuun yliopistossa 2007).
 • 1996 Filosofian maisteri, pääaine suomen kieli. Joensuun yliopisto.
 • 1988 Ylioppilas. Joutsenon lukio.

Nykyiset tehtävät

 • Tutkija, Aleksis Kiven teosten kriittiset editiot, 5.3.2008– (Edith-yksikkö, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, tutkimuosasto).

Editiohankkeet:

 • Aleksis Kiven Karkurit-näytelmän kriittinen editio (2013–2015)
 • Aleksis Kiven kolmen komedian (Kihlaus, Leo ja Liina, Selman juonet) kriittinen editio (2012–2014)
 • Aleksis Kiven Olviretki Schleusingenissa -näytelmän kriittinen editio (2011–)
 • Aleksis Kiven Kullervo-näytelmän kriittinen editio (2010–2012)
 • Aleksis Kiven kirjeiden kriittinen editio (2010–2012)
 • Aleksis Kiven Nummisuutarit-näytelmän kriittinen editio (2007–2010)

Tärkeimmät aiemmat tehtävät

 • Suomen kielen assistentti, Joensuun yliopisto 2000–2008.
 • Tutkijakoulutettava, Karjalan, Itä-Euroopan ja Venäjän tutkimuksen tutkijakoulu (Joensuun yliopisto; Suomen Akatemia), 1996–1999.

Tieteelliset asiantuntijatehtävät

Opetus

 • Suomen kielen perusopintojen kursseja Joutsenon opistossa (Itä-Suomen Avoin yliopisto, 2010–2013).
 • Luentokurssilla "Teksti, teos, editio" luento "Kielitiede tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen apuna" (Helsingin yliopisto, 2009).
 • Luentosarjoja ja -kursseja Joensuun yliopiston suomen kielen oppiaineessa (Joensuun yliopisto, 2000–2008).
 • Luentosarja "Suomen murteet tutuksi" (Joensuun Vapaaopisto, 2007).

Projektien ja tapahtumien suunnittelu- ja organisointitehtävät

 • Kanervala – Aleksis Kivi ja 1800-luvun runous II -seminaari. SKS, 14.––15.5.2013. Järjestelytoimikunnan jäsen.
 • Kanervala - Aleksis Kivi ja 1800-luvun runous -seminaari, SKS 15.11.2012. Järjestelytoimikunnan jäsen.
 • Suomi ja Venäjä 1800-luvulla – 1800-luvun tutkimuksen verkoston II vuosikonferenssi. Helsinki, 11.–12.2.2010. Järjestelytoimikunnan jäsen.
 • Editiopäivät. Helsinki, 3.–4.12.2009. Järjestelytoimikunnan jäsen.
 • XML-koulutuspäivät SKS:ssa 15.1.2009 ja 4.3.2009 Helsingissä. Järjestelytoimikunnan jäsen.
 • 40th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Joensuu, 29.8.–1.9.2007. Conference administrator ja web master.
 • III Kansainvälinen VIRSU-konferenssi. Joensuu, 19.–20.1.2007. Järjestelytoimikunnan jäsen, web-vastaava ja konferenssisihteeri.
 • XI International Conference on Methods in Dialectology. Joensuu, 5.8.2002–9.8.2002. Conference administrator.
 • I Kansainvälinen VIRSU-konferenssi. Joensuu, 26.4.–27.4.2002. Konferenssiavustaja.

Esitelmät ja alustukset

Tieteelliset esitelmät

 • Tekstuaalitieteiden sanasto. – Tieteen kansallinen termipankki -seminaari. SKS 16.9.2013. (Yhdessä Sakari Katajamäen kanssa.)
 • ”Yksi raari suvijakku-kangas”, Kiven kirjeiden kielellisiä piirteitä. – Aleksis Kivi kirjeissään -seminaari 13.3.2013, SKS.
 • Nykyisten kaakkoismurteiden hajanainen perusta. - XXXVIII Kielitieteen päivät. Itä-Suomen yliopisto 27.5.2011.
 • Aleksis Kiven kieli - lukijan kompastuskivi? - XXXVIII Kielitieteen päivät. Itä-Suomen yliopisto 26.5.2011.
 • Tekstikriittinen editio - mitä lingvistillä on siinä tekemistä? - Kieliaineiden metodiseminaari. Turun yliopisto 12.5.2011.
 • Annotating on the Edition Platform. – Varieng Annotation Day. Helsinki, 8.10.2010. Yhdessä Sakari Katajamäen ja Heli Kautosen kanssa.
 • "Kappusivai! sanoi Ryssä" – Aleksis Kivi ja venäjä. – 1800-luvun tutkimuksen verkoston II vuosikonferenssi. Helsinki, 12.2.2010.
 • Nummi-suutareista kriittinen editio – Kuinka toimittaa ja selittää Kiven tekstiä? – Kutsuesitelmä Suomen Kielen Seuran vuosikokouksessa, 21.10, 2009. Yhdessä Sakari Katajamäen kanssa.
 • Vietteleekö hangoittelijan esikuva tutkijan – kuinka "Europaeuksen sanakirja" ja Nummisuutarit liittyvät toisiinsa? – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu. Helsinki, 2.10.2009.
 • Kielentutkimus kriittisen edition laadinnassa – Lingvistiikan suhteesta tekstikriittiseen tutkimukseen. – XXXVI Kielitieteen päivät. Jyväskylä, 15.5.2009.
 • Kriittinen editio, konkordanssi ja kielentutkimus. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu. Espoo, 26.–27.9.2008.
 • Aleksis Kivi's Heath Cobblers (1864) as Edith's pilot edition. – The 5th Annual Symposium on Textual Studies. Centre for Textual Scholarship, De Montford University. Leicester, 30.5.2008.
 • Edith Case of Explanatory Notes. – Summer Workshop for Textual Studies for Post Graduate Students of Literature. Centre for Textual Scholarship, De Montford University. Leicester, 26.–28.5.2008.
 • Suomen yleiskieli inkerinsuomalaisen kohdekielenä. – III Kansainvälinen VIRSU-konferenssi. Joensuu, 19.01.2007–20.01.2007.
 • Language Attrition And Collapsing of Bilingual Speech Community. – The 9th Nordic Conference on Bilingualism. Joensuu, 9.–10.8.2006.
 • Towards Building a Finnish Corpus-based Idiom Dictionary. – Collocations and Idioms 1: The First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu, 19.05.2006–20.05.2006. Yhdessä Pirkko Muikku-Wernerin ja Jarmo Jantusen kanssa.
 • Härillään olevat uivat liiveihin – idiomien käyttöä kuvaavan sanakirjan tarpeellisuudesta. – XXXIII Kielitieteen päivät. Turku, 4.–5.5. 2006. Yhdessä Pirkko Muikku-Wernerin ja Jarmo Jantusen kanssa.
 • Disappearing Dialect – Attrition and Scattering of Ingrian Finnish. – XII International Conference on Methods in Dialectology. Moncton, Kanada, 1.8.–6.8.2005.
 • Omaa ja vierasta – adessiivin kehityksen suuntia inkerinsuomessa. – XXXII Kielitieteen päivät. Tampere, 19.–20.5.2005.
 • Kielet solmussa – Kielten kohtaamisen tutkimusta Joensuun yliopistossa. – XXX Kielitieteen päivät. Joensuu, 15.–16.5.2003. Posteriesitelmä. Yhdessä Helka Riionheimon ja Heli Pitkäsen kanssa.
 • Inkerinsuomen paikallissijojen ja postpositioiden variaatio. –Reconnecting Finnic -workshop. Helsinki, 15.–16.11.2002.
 • Individual Variation in a Contact between Closely-related Languages: The Case of Ingrian Finns in Estonia. – XI International Conference on Methods in Dialectology. Joensuu, 5.8.–9.8.2002. Posteriesitelmä. Yhdessä Helka Riionheimon kanssa.
 • Hiipuvan kielen pirstaleisuus: inkerinsuomi Virossa. Posteriesitelmä. – XXVIII Kielitieteen päivät. Jyväskylä, 17.–19.5.2001. Yhdessä Helka Riionheimon kanssa.
 • Inkerinsuomen murrejako ennen ja nyt. – Langnetin areaali- ja kontaktilingvistiikan seminaari. Heinävesi, 11.–13.5.2001.
 • Yksilöllinen variaatio hiipuvassa kielessä – Viron ja Inkerinmaan inkerinsuomalaisten idiolektit profiilivertailussa. – Joensuun yliopiston kieliaineiden tutkijaseminaari. Joensuu, 26.4.2001. Yhdessä Helka Riionheimon kanssa.
 • Paikallissijojen variaatio nykyinkerissä. – Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. Tartu, Viro, 7.–13.8.2000.
 • Inkerinsuomen paikallissijoista. – Langnetin areaali- ja kontaktilingvistiikan seminaari. Mekrijärvi, 25.–26.5.2000.
 • Inkerinsuomen illatiivista. – Joensuun yliopiston kieliaineiden tutkijaseminaari. Joensuu, 27.1.2000.
 • Yksilöllinen variaatio hiipuvassa kielessä: Viron ja Inkerinmaan inkerinsuomalaisten idiolektit profiilivertailussa. – XXVI Kielitieteen päivät. Turku, 14.–15.5.1999. Yhdessä Helka Riionheimon kanssa.
 • Illatiivin hVn-päätteen esiintyminen inkerinsuomessa. – Valtakunnallinen fennistiikan jatkokoulutusseminaari (Helsingin yliopisto). Siuntio, 12.–13.11.1998.
 • Inkerinsuomen illatiivin variaatio. – Karjalan, Itä-Euroopan ja Venäjän tutkimuksen tutkijakouluseminaari. Joensuu, 24.4.1998.
 • Inkerinsuomen sijajärjestelmän sekä adpositioiden vaihtelu ja poikkeava käyttö kielen katoamisen ja diffuusion kuvastajana. – Valtakunnallinen fennistiikan jatkokoulutusseminaari (Helsingin yliopisto). Siuntio, 13.–14.11.1997.
 • Morphosyntactic Features of Nominal Inflection in the Case of the Ingrian Finnish Attrition. – The Second Scandinavian Summer School on Language Diversity -kesäkoulu. Joensuu, 29.–31.5.1997.
 • Inkerinsuomen ka-komitatiivi: näkökulmia sijan kehittymiseen. – XXIV Kielitieteen päivät. Joensuu, 28.–29.5.1997.
 • Kielitieteellistä rajankäyntiä: inkeroisen ongelma. Tutkimushistoriallinen katsaus inkeroisen asemaan itämerensuomalaisten kielten joukossa. – Karjalan, Itä-Euroopan ja Venäjän tutkimuksen tutkijakouluseminaari. Joensuu, 21.3.1997.
 • Inkerinsuomen morfosyntaktisia muutoksia: Paikallissijojen käytön erikoisuuksia. – Valtakunnallinen fennistiikan jatkokoulutusseminaari (Helsingin yliopisto). Siuntio, 28.–29.11.1996.
 • Inkerinsuomen objektin kysymyksiä. – Rajanylityksiä kielikontakteissa -seminaari. Joensuu, 6.–7.6.1996.

Yleistajuiset esitelmät ja alustukset

 • Mitä Kivi todella sanoi? – Tiedetori, Helsingin kirjamessut. 24.10.2013, Helsinki. (yhdessä Kirjeet-edition päätoimittajan Juhani Niemen kanssa)
 • E. A. Saarimaa kielenhuoltajana ja tutkijana. – E. A. Saarimaa 125 vuotta -juhlapäivä. 12.10.2013, Mynämäki.
 • Humu-tohtorina kolmannella sektorilla. – ”Minä poljen, sinä ohjaat”. Itä-Suomen yliopiston tutkija- ja ohjaajakoulutusseminaari 18.–19.9.2013. Joensuu (Kuopio) 19.9.2013.
 • Nummisuutarit ja muut suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot. - SKS:n jäsentilaisuus, Itä-Suomen yliopisto 10.11.2011.
 • Aleksis Kiven Nummisuutarien digitaalinen editio - SKS:n Kivi-matinea, Helsinki 10.10.2011. Yhdessä Sakari Katajamäen kanssa.
 • Nummisuutarien kriittinen editio – mitä Kivi kirjoittikaan. – Kutsuesitelmä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineessa. Joensuu, 22.2.2010.
 • Karttakaat itsenne viettelemästä hangoittelijaa! – "Nummisuutarien" ja "Europaeuksen sanakirjan" yhteyksistä. – Kivijalka-seminaari. Helsinki, 9.10.2009.
 • Tekstien vertailua ja sanojen esiintymien analyysia – Edithissä käytetyistä kollaatio-ohjelmista. – SKS:n tiedotuskeskiviikko. Helsinki, 29.4.2009.
 • Vaihtelevat fraasit. – Rikas, rakas suomen kieli. Joensuun yliopiston studia generalia -luentosarja. Joensuu, 7.11.2008. Yhdessä Pirkko Muikku-Wernerin kanssa.
 • Ei myö suomee, myö vaa tätä inkerin kieltä haastetaa – Inkerinsuomi suomen murteiden joukossa ennen ja nyt. – Rikas, rakas suomen kieli. Joensuun yliopiston studia generalia -luentosarja. Joensuu, 31.10.2008.
 • Inkerinsuomen hajaannus. Yksilölliset erot ja kielen kuolema. – Inkerinsuomalainen ilta. Alpon päivän seminaari. Joensuu, 1.3.2006.
 • Suomalais-ugrilaiset kielet: kieliyhteys ja nykyisyys. – Sukukielten päivä, Joensuun vapaaopisto. Joensuu, 4.10.2003.

Julkaisut

Tieteelliset monografiat

 • Niemi, Juhani (päätoimittaja) - Sakari Katajamäki - Ossi Kokko - Petri Lauerma - Jyrki Nummi (toim.): Kivi, Aleksis, Kirjeet. Kriittinen editio. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS 2012 (426 s.).
 • Jyrki Nummi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma: Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. Saatavissa: http://elias.finlit.fi/nummisuutarit/. URN: NBN:fi:sks-201105261000
 • Jyrki Nummi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma: Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. SKS, 2010.
 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). Toim. Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf
 • Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Jantunen ja Ossi Kokko: Suurella sydämellä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja. Gummerus, 2008.
 • Pirkko Muikku-Werner, Ossi Kokko ja Hannu Remes (toim.): Virsu III – Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Studies in Languages 42. Joensuu 2007.
 • Inkerinsuomen pirstaleisuus. Eräiden sijojen kehitys murteen yksilöllistymisen kuvastajana. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 48. Joensuun yliopisto, 2007. Pdf-tiedostona Joensuun yliopiston kirjaston JoyPub-väitöstietokannassa.
 • Ossi Kokko, Ilkka Savijärvi ja Muusa Savijärvi (toim.): Ennev vanhasii – Pohjois- ja Keski-Inkerin kieltä ja kohtaloita. Studia Carelica Humanistica 18. Joensuu 2003.

Tieteelliset sähköiset korpukset:

 • Aleksis Kivi -korpus (SKS). Toim. Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Elina Kela. FIN-CLARIN: Finnish Language Resource Infrastructure / CSC – Tieteen tekniikan keskus: Kielipankki 2013. Saatavissa: www.edith.fi/kivikorpus/index.htm.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • "Digitala arbetsredskap för kommentering". - Pia Forssell & Carola Herberts (red.), Digitala och trycta utgåvor. Erfarenheter, planering och teknik i förändring. Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 9. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011, 145-150. Yhdessä Sakari Katajamäen ja Heli Kautosen kanssa.
 • Nekotorye vyraženija daty v soveremennom ingermanlandskom finskom jazyke. – A. Gerd, M. Savijärvi & T. de Graaf (toim.), Jazyk i Narod – Sotsiolingvistitšeskaja Situatsija na Severo-Zapade Rossii, s. 47–55. Sankt-Peterburg 2003.
 • Ossi Kokko, Muusa Savijärvi ja Ilkka Savijärvi (toim.): Pohjois-Inkerin kielennäytteitä. – Jazyk i Narod –Teksty i Kommentarii. [Language and Ethnos: Texts and Comments.]. A. Gerd, M. Savijärvi & T. de Graaf (toim.), s. 9–54. Sankt-Peterburg 2002.
 • Paikallissijojen variaatio nykyinkerissä. – Seilenthal, Tõnu (toim.), Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum 7.–13.8.2000. Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica II, s. 106–112. Tartu 2001.
 • Loss and Maintenance of Linguistic Features in Language Attrition. – Jussi Niemi, Terence Odlin & Janne Heikkinen (toim.), Language Contact, Variation, and Change, s. 151–172. Studies in Languages 32. Joensuu 1998.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Olli Hallamaa, Tuomas Heikkilä, Hanna Karhu, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Marjatta Palander, Ossi Kokko ja Helka Riionheimo (toim.): Suomen kieli 2001–2005. Suomen kielen oppiaineen viisivuotiskertomus. Joensuu 2006.
 • Tuutorointia, digiä ja dynamiikkaa. Hops-kokeiluja suomen kielen ja kirjallisuuden uusien opiskelijoiden ohjauksessa. – Maarit Ansela, Tommi Haapaniemi ja Jonna Jäntti (toim.), Yliopisto-opiskelijan hops. Prosessien kehittämiskuvauksia, s. 108–119. Oppimiskeskus, Kuopion yliopisto. Kuopio 2006.
 • Ilkka Savijärvi, Pirkko Muikku-Werner ja Ossi Kokko, Suomen kielen viisivuotiskertomus 1996–2000. Joensuu 2001.

Opinnäytteet

 • Inkerinsuomen deklinaation morfosyntaktisia muutoksia. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Joensuu 1996.

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Yleistajuiset monografiat

 • Washington Irving "Pokanoketin Filip" (1876). Tekstikriittisesti toimitettu. Suomen Länkkäriseura. Turku 2011.
 • Friedrich Gerstäcker "Kirous" (1863). Tekstikriittisesti toimitettu. Suomen Länkkäriseura. Turku 2009.

Yleistajuiset artikkelit

 • Kokko Ossi: E. A. Saarimaa - kielenhuoltaja, tutkija, opettaja. – Wirmolainen 12, 23–29. Mynämäki: Wirmo-Seura 2013 (lyhentänyt Anita Julin).
 • Aleksis Kiven elämä. - Kivi, Aleksis, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS 2012, 371-372. Yhdessä Minna Maijalan kanssa.
 • "Mieltä ylentävää askaretta." Aleksis Kivi sähköistyy talkoovoimin. - Hiidenkivi 4/2012, 30-31. Yhdessä Sakari Katajamäen kanssa.
 • Ajatuksia herättävä vanhan ja uuden yhdistelmä. (Arvostelu teoksesta: Juhani Aho, Rautatie. Klassikko. Toim. Tatu Kokko). – Bibliophilos 4/2011, 63–64.
 • Konnunsuon nimestä. – Joutseno 29.9.2011
 • Esipuhe. – Washington Irving "Pokanoketin Filip" (1876), 1–7. Suomen Länkkäriseura. Turku 2011.
 • Alipainoksesta yliviivaukseen – Tekstuaalitieteiden sanasto verkossa. – Bibliophilos 4/2010, 43–44.
 • Virginialainen ratsastaa jälleen. – Kirja-arvostelu Harri Nykänen: Virginialainen. Ruudinsavu. Suomen Länkkäriseuran jäsenlehti 1/vol. 7. 2011.
 • Sherman Alexien Intiaaniblues. – Kirja-arvostelu Sherman Alexie: Intiaaniblues. Ruudinsavu. Suomen Länkkäriseuran jäsenlehti 1/vol. 7. 2011 Saatavissa: http://ruudinsavunjutut.blogspot.com/2010/10/sherman-alexien-intiaaniblues.html (Luettu 8.4.2011)
 • Wanhoja suomenkielisiä intiaanijuttuja (toim.) – Ruudinsavu. Suomen Länkkäriseuran jäsenlehti 3/vol. 6. 2010.
 • Tekstien elämä ja teot. – Hiidenkivi 3/2010, 42–43. Yhdessä Sakari Katajamäen kanssa.
 • Toimiva länkkäridekkari. – Kirja-arvostelu Stef Penney: Erämaan armo. Ruudinsavu. Suomen Länkkäriseuran jäsenlehti 4/vol. 6. 2010. Saatavissa: http://ruudinsavunjutut.blogspot.com/2010/10/toimiva-lankkaridekkari.html (Luettu 8.4.2011)
 • Esipuhe. – Friedrich Gerstäcker "Kirous" (1863), 5–8. Suomen Länkkäriseura. Turku 2009.
 • Kriittinen editio ja kouluopetus. – Virke 3/2009, 40–42.
 • Kivinen kieli? – univers, Joensuun yliopiston tiedotuslehti 3/2008. Kielikolumni. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/viestinta/tiedotuslehdet/Univers/2008/univers308.pdf (Luettu 15.10.2010.)
 • Kirjota miul iha selvää suomee. – univers, Joensuun yliopiston tiedotuslehti 2/2007. Kielikolumni. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/viestinta/tiedotuslehdet/Univers/2007/univers207.pdf (Luettu 15.10.2010.)
 • Ei nimi intiaania pahenna. – Ruudinsavu. Suomen Länkkäriseuran jäsenlehti 1/2007, 18–19.
 • Murteet ja kirjallisuus – huviksi vai hyödyksi? – univers, Joensuun yliopiston tiedotuslehti 2/2006. Kielikolumni. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/viestinta/tiedotuslehdet/Univers/2006/univers206.pdf (Luettu 15.10.2010.)
 • Minipossu, Jeesus, Hitleri – ei lempinimi miestä pahenna, eihän? – Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 2/2005. Kielikolumni.
 • "Savolaiset uusmediatekstit". – Sanansaattaja Joensuusta 3/2004, s. 17. Kielikolumni. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/viestinta/tiedotuslehdet/Sanansaattaja/2004/ss304.pdf. (Luettu 15.10.2010.)
 • Miten Suomi puhuu? -jatkokoulutusseminaari. – Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 8/2003, s. 21. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2003/ss803.htm(Luettu 15.10.2010.)
 • Kielet Karjalassa. – Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 3/2003. Kielikolumni. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/viestinta/tiedotuslehdet/Sanansaattaja/2003/ss303.html (Luettu 15.10.2010.)
 • Sananen homonymiasta. – Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 5/2002, s. 17. Kielikolumni. Saatavissa: http://www.joensuu.fi/viestinta/tiedotuslehdet/Sanansaattaja/2002/ss502.html (Luettu 15.10.2010.)
 • Ilkka Savijärvi 60 vuotta. – Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 6/2001, s. 8.

Media

Haastattelut

 • ”Moni kakku vaikea niminen” (Millaisessa kielellisessä maisemassa Aleksis Kivi eli ja kirjoitti?). – Aristoteleen kantapää, toim. Pasi Heikura. Yle Radio 1, 12.10.2013.
 • ”Eli vain syksystä jouluun” (Aleksis Kiven Kirjeet -editio). – Aristoteleen kantapää, toim. Pasi Heikura. Yle Radio 1, 9.1.2013.
 • "Mitä minä kirjoitin sen minä kirjoitin". Uskonto Aleksis Kiven mielenmaisemassa. - Suomen uskonnonopettajien liitto ry:n jäsentiedote 2/2012.
 • "Kattokka poja! Mää ole lentokone!" Miten Tuntemattoman sotilaan lausahdukset ovat kirjaan päätyneet. - Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 5.2.2012.
 • Suurella sydämellä ihan sikana. Näkymiä idiomisanakirjaan. – Kirjakahvila-haastattelu. Helsingin Kirjamessut, 24.10.2008 Helsinki. Yhdessä Pirkko Muikku-Wernerin kanssa.
 • Haastattelu väitöskirjasta. – Päivänpeili. Yle Suomi, 2007.