Kati Mikkola

Kati Mikkola. Kuva: Gary Wornell

 

tutkija, dosentti

Curriculum vitae

Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 5144 956

Erikoisalueet:

 • kansallisuusaate ja isänmaallisuus eliitin ja kansan näkökulmista
 • vähemmistöjen roolit suomalaisen kansanperinteen kategoriassa
 • maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos
 • kansanperinteen kerääjät
 • uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa

Kati Mikkola työskentelee tutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina. Dosentti Pia Olssonin johtama Helsingin yliopiston hanke toimii yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Mikkolan tekeillä oleva tutkimus käsittelee etnisten ja kielellisten vähemmistöjen rooleja suomalaisen kansanperinteen kategoriassa.

Aiemmissa tutkimuksissaan Mikkola on tarkastellut suomalaista kansakunnan rakentamisen projektia sekä eliitin että kansan näkökulmista. Hän on tutkinut muun muassa varhaisia, itseoppineita kansanperinteen kerääjiä, jotka lähettivät aineistoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Mikkolan uskontotieteen väitöskirja käsitteli uutuuksien vastustusta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Pro gradu -työn aiheena oli Topeliuksen Maamme kirja, jota Mikkola on käsitellyt myös useissa myöhemmissä julkaisuissaan.

Vuosina 2005–2008 Mikkola oli tohtorikoulutettavana Opetusministeriön rahoittamassa Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulussa. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana kolmessa Suomen Akatemian rahoittamassa, Helsingin yliopistoon sijoitetussa monitieteisessä hankkeessa: Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960 (2002–2004), Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa (2009–2011) ja Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa (2012–2015). Kaksi viimeksi mainittua olivat yhteistyöhankkeita Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

Mikkola on toiminut uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian ja psykologian opettajana lukiossa (2001–2006) ja ollut tekemässä monia oppikirjoja ja opetusmateriaaleja. Hän toimii edelleen monissa rooleissa liittyen katsomusaineiden kehittämiseen. Lisäksi Mikkola osallistuu aktiivisesti Kansanihmiset ja kirjallistuminen -verkoston toimintaan sekä kansankirjoittajien tutkimuksen kansainväliseen yhteistyöhön.

Keskeiset julkaisut:

 • Inclusion and Exclusion of Roma in the Category of Finnish Folklore – The Collections of the Finnish Literature Society from the 1800s to the 2000s (Risto Blomsterin kanssa). – Journal of Finnish Studies 18(1), 2014. p. 11–45.
 • Kansanrunouden kokoelmat. Kerääjinä kuuliaisia avustajia ja visionäärejä. – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 413––463.
 • Mielen ja kielen muutoksia (Lea Laitisen kanssa). – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 337––378.
 • Self-Taught Collectors of Folklore and their Challenge to Archival Authority – White Field, Black Seeds. Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (eds. Anna Kuismin & M. J. Driscoll). Helsinki: SKS 2013. Studia Fennica Litteraria. p. 146––157.
 • Uskonnolliset perustelut ja kansalaiskeskustelun etiikka (Juha Räikän kanssa). – John Rawlsin filosofia – Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa (toim. Jukka Mäkinen & Heikki Saxén). Helsinki: Gaudeamus 2013. s. 77––95.
 • Yhdet vielä Karjalalle! – Maailman paras maa (toim. Anu Koivunen). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012. s. 92––127.
 • Odotettavissa uhkaava tulevaisuus: Konepelon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset ulottuvuudet. – Tekniikan Waiheita 4/2010, 5––17.
 • Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. 423 s.
 • Maamme kirja Kalevalan tulkitsijana. – Kalevalan kulttuurihistoria (toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen). Helsinki: SKS 2008. s. 170––189.