Kati Kallio

Tutkija, FT

Julkaisuluettelo (englanniksi)

CV (englanniksi)

Sähköposti: kati.kallio[at]finlit.fi

Erikoisalueet:

  •  itämerensuomalaiset laulukulttuurit
  •  esitys, laji ja intertekstuaalisuus
  •  tunteet, rituaalit ja kansanusko
  •  runomitta ja musiikki

Kati Kallio tekee tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa (2015–2020). Hän pohtii erilaisten runokielten välisiä suhteita ja niiden kantamia merkityksiä 1500- ja 1600-lukujen Suomessa. Keskeisimpiä aineistoja tässä ovat pilkkalaulut, virret, loitsut sekä oppineiden kirjalliset runot, joita Kallio tarkastelee yhtälailla poeettisten kuin musiikillisten ja esityksellistenkin piirteiden kautta.

Kallion toinen käynnissä oleva hanke käsittelee runomitan ja lauletun muodon välisiä suhteita. Hankkeessa kysytään, millä tavoilla lauletut runosäkeet varioivat 1900-luvun alkupuoliskon kalevalamittaisen runon ääniteaineistossa. Työ luo mahdollisuuksia laulukielten poetiikan ja ainoastaan teksteinä säilyneiden aineistojen tarkempaan tulkintaan.

Kati Kallion väitöskirja käsitteli länsi-inkeriläisen runolaulun lajeista, esitystavoista ja käyttöyhteyksistä. Hän on kirjoittanut jonkin verran myös vienankarjalaisista lauluperinteistä.

Keskeiset julkaisut:

  • Laulut ja kirjoitukset: Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa. Kati Kallio & Tuomas M. S. Lehtonen & Senni Timonen & Irma-Riitta Järvinen & Ilkka Leskelä (tulossa 2017, http://oa.finlit.fi): Helsinki: SKS.
  • Toiston mieli ja pitkät juuret: pääskyset, lehmät ja ukonilma maaseutumaiseman muutoksen kuvauksissa. – Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. Toim. Heikki Uimonen & Meri Kytö & Kaisa Ruohonen. Tampere: Tampere University Press 2017, 137–164. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2
  • Lehtonen, Tuomas M. S. & Kallio, Kati 2017: Petrus Melartopaeuksen kirjeet ja virsisuomennokset: seremoniat, kansanusko ja runokieli 1500- ja 1600-luvun Suomessa. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 106: 168–202.
  • Multimodal Register and Performance Arena in Ingrian Oral Poetry – Registers of Communication, eds. Asif Agha & Frog, Finnish Literature Society 2015, 322–335.
  • Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa. eThesis. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2013 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9566-5