Jukka Saarinen

Jukka Saarinen. Kuva: Gary Wornell

Jukka Saarinen

kokoelmapäällikkö, FM

Sähköposti: jukka.saarinen[at]finlit.fi

Erikoisalueet:

  • kalevalainen epiikka
  • digitoidut arkistoaineistot ja tietokannat
  • folkloristinen kenttätyö

Jukka Saarinen on valmistelemassa väitöskirjaa vienalaisesta runonlaulaja Arhippa Perttusen poetiikasta. Tutkimuksen aineistona ovat Arhippa Perttuselta kerätyt runotekstit sekä kerääjien ja jälkipolvien Arhipasta tallentama tietous.

Saarinen on opiskellut folkloristiikkaa Helsingin yliopistossa ja tehnyt lopputyönsä variaatiosta Arhippa ja Miihkali Perttusen epiikassa. Vuosina 1984––85 hän opiskeli irlantilaista kansanperinnettä University College Dublinissa ja tutustui siellä irlantilaisiin arkistokokoelmiin. Perinteen ja muistitiedon tallennusta hän on tehnyt useilla kenttätyömatkoilla Suomessa vuosina 1988––98 ja Vienan Karjalassa 1996––2000.

Saarinen toimii Kansanrunousarkiston äänitearkiston kokoelmapäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata äänitearkiston toiminnasta, sen suunnittelusta ja kehittämisestä. Toisena tehtäväalueena hänellä on arkiston tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen. Hän on mm. ollut mukana toteuttamassa digitaalista SKVR-korpusta ja -tietokantaa.

Keskeiset julkaisut:

  • The Dead, Things Past and Things Far Away: Finnish Hiisi Otherworld Legends. – Arv 49 (1993), s. 107–114.
  • "Irlannista hiiteen": Irlannin sí ja suomen hiisi-perinteen vertailua. – Entering the arena: presenting Celtic studies in Finland / ed. by Hannu-Pekka Huttunen and Riitta Latvio. Turku: University of Turku, 1993, s. 67–83. (Etiäinen; 2). Summary: Comparing the Irish sí and the Finnish hiisi Traditions
  • The Päivölä Song of Miihkali Perttunen. – Songs beyond the Kalevala / Anna-Leena Siikala & Sinikka Vakimo (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994, s. 180–196. (Studia Fennica. Folkloristica; 2).
  • Tietäjiä ja metsämiehiä: Shemeikat runonlaulajina. – Tapion tuvilla: Shemeikkain runonlaulajat ja kanteleensoittajat / Rauno Malviniemi. [Kuopio]: Shemeikka Sukuseura, 1997, s. 71–86.
  • Kalevalaic poetry as a digital corpus. – FF Network 222/2001.
  • Miten lauloi Arhippa? Tutkimus Arhippa Perttusen runosta Laivaretki ja kantele. Kalevalamittaisen runon tulkintoja. Kalevalaseuran vuosikirja 89. Toimittaneet Seppo Knuuttila, Ulla Piela ja Lotte Tarkka. SKS 2010.