Ilona Pikkanen

Ilona Pikkanen. Kuva: Gary Wornell

Projektipäällikkö, FT

Curriculum vitae (in English)

Sähköposti: ilona.pikkanen[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 534 1325

Erikoisalueet:

 • historiakulttuuri ja kulttuurinen muisti pitkällä 1800-luvulla
 • historiankirjoituksen narratiivisuus
 • historiankirjoituksen historia
 • 1800-luvun teatterihistoria, kansakuntaisuuden tutkimus
 • digitaaliset ihmistieteet

Ilona Pikkanen työskentelee SKS:n tutkimusosastolla projektipäällikkönä. Hänen väitöskirjansa käsittelee ns. historiallista narratologiaa ja esittää tekstualistisen lähiluvun Eliel Aspelin-Haapkylän paradigmaattisen Suomalaisen Teatterin historia -teoksen (I-IV, 1906-1910) narratiivisista ja retorisista strategioista. Tällä hetkellä Pikkanen tutkii esimoderneja kansannousuja 1800-luvun kulttuurisessa muistissa.

Keskeiset julkaisut:

 • Helsinki Digital Humanities Hackathon 2017: Poster Rewriting Literary History with Big Data (Koho et. al 2017)
 • Theatrical Societies: Finland. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen (electronic version; Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net
 • Linda Kaljundi, Eneken Laanes, Ilona Pikkanen (eds.): Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015. (340 pp.)
 • Historiographical Narratology: A Narrativist Close Reading of a Cultural History of the Early Twentieth Century. In New Approaches to Narrative. Ed. Vera Nünning. Trier: WVT, 2013, p. 223-236.
 • Kansakunta kerrontana: Eliel Aspelin-Haapkylä ja suomalaisen teatterin suomalainen menneisyys. [Narrating the Nation: Eliel Aspelin-Haapkylä and the Finnish Past of the Finnish Theatre Company]. In Kirjoitettu kansakunta. Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Eds. Marja Jalava, Tiina Kinnunen and Irma Sulkunen. Historiallinen Arkisto 136, Helsinki: SKS, 2013
 • Väitöskirja Casting the Ideal Past: a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä`s History of the Finnish Theatre Company (1906-1910)
 • Theatre Histories and the Construction of National Identity. Cases Norway and Finland. In Nationalizing the Past. Historians as Nation-Builders in Modern Europe. Eds. Stefan Berger and Chris Lorenz. Palgrave Macmillan 2010, p. 209–232.