Testi oppimisaineistoja

Miksi Kalevalan päivää vietetään helmikuun 28. päivänä? Missä Suomen kaupungeissa Elias Lönnrot asuikaan elämänsä aikana? Mitä kaikkea kuuluu joulun aikaan? Osana SKS:n tietopalvelua tälle sivulle on koottu asiakokonaisuuksia Seuran keskeisaloista. SKS-tietopaketit Kalevalasta ja Elias Lönnrotista sisältävät mm. tiiviin tekstiosuuden, näytteitä Seuran kokoelmista, kirjallisuusviitteitä ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

SKS tarjoaa kouluille oppimisaineistoja tehtåävineen, mutta myös paljon muuta materiaalija koulujen ja oppimishaluisten tarpeisiin.

Kieli ja identiteetti
Kieli on tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Kielessä ja kielellä ilmaisemme, keitä olemme ja mihin ryhmään haluamme kuulua. Tutustu seitsemään nykysuomalaisen kielelliseen identiteettiin ja lähde matkalle suomen kieleen!
Tupa. Piirros Antti Pokela
Ttutustu räyhähenkiperinteeseen ja siitä tehtyyn folkloristiseen tutkimukseen.
Kaarlo Sarkia
Kaarlo Sarkian syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi tehty tietopaketti vuodelta 2002. /Älä elämää pelkää, / älä sen kauneutta kiellä. / Suo sen tupaasi tulla / tai jos liettä ei sulla, / sitä vastaan käy tiellä, / älä käännä sille selkää. / Älä haudoille elämää lymyyn kulje: / Ei kuolema sinulta oveaan sulje. /
Vuonna 2002 tehty tietopaketti kansalliseepoksen luojan, kielen uudistajan ja sanakirjojen toimittajan, ensimmäisen suomenkielisen aikakauslehden kustantajan ja toimittajan, kansaa valistavien terveydellisten ja tieteellisten julkaisujen laatijan, suomalaisen virsirunouden uudistajan elämään ja lähteisiin.
Toivo Pekkanen
Toivo Pekkasta pidetään suomalaisen työläiskirjallisuuden klassikkona, koska hän käsitteli teoksissaan usein työläisten elämää ja tavallisen kansan jokapäiväisiä ponnisteluja.