Kokoelmien hoito

Säilytämme SKS:n arkisto- ja kirjastokokoelmat käyttökelpoisina aktiivisen hoidon avulla. Asianmukainen käsittely ja säilytysolosuhteet ennaltaehkäisevät vaurioiden syntyä. Konservointi korjaa jo syntyneitä vaurioita. Aineistojen käyttökopiot takaavat tietosisällön säilymisen.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Kirjasto- ja arkistoaineistojen säilytyksessä on otettu huomioon kullekin aineistotyypille sopiva säilytysmuoto. Kirjat ovat riittävän väljissä avohyllyissä. Huonokuntoisia kirjoja säilytetään suojapusseissa. Arkistoaineistot säilytetään pääsääntöisesti vaaka-asennossa asianmukaisissa säilytyskoteloissaan. Valokuvia, julisteita, äänitteitä ja muita materiaaleja säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa.

Mikäli arkistoaineistoista on käyttökopioita, alkuperäisaineistoja ei anneta asiakaskäyttöön. Aineistoja tulee käsitellä huolellisesti ja niitä turmelematta.

Kopiointi säilyvyyden turvaamiseksi

Mikrofilmaus oli aiemmin pääasiallinen arkistojen tekstiaineistojen kopiointitapa. Mikrofilmauksesta on luovuttu, mutta aiemmin kuvattua aineistoa käytetään edelleen mikrofilmiltä.

Digitointi on korvannut arkistojen tekstiaineistojen mikrofilmauksen, kuva-aineistojen reprokuvauksen sekä äänitteiden ja videoiden toiseen formaattiin kopioimisen. Osa aineistoista on arkistoitu vain digitaalisena.

Osa kirjaston vanhimmasta aineistosta on digitoitu ja käytettävissä SKS:n digikirjastossa, jolloin herkkä alkuperäismateriaali säästyy kulumiselta.

Vaurioiden korjaaminen

Vaurioituneet arkistoaineistot pyritään konservoimaan. Konservoinnin jälkeen aineistosta tehdään digitaalinen käyttökopio.

Rikkoutuneita kirjoja korjataan ja sidotetaan mahdollisuuksien mukaan. Osaa aineistosta ei pystytä korjaamaan huonolaatuisen paperin takia, näitä teoksia saa käyttöön lukusaliin.