Perinteen ja nykykulttuurin aineistoihin viittaaminen

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmien, eli entisen kansanrunousarkiston aineistoihin viitatessa on mainittava aina SKS ja kansanrunousarkisto. Lähdeluettelossa kerrotaan lyhenteiden merkitys. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi. Henkilökunta antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Käsikirjoitukset

Arkiston kokoelmiin viitattaessa mainitaan SKS ja Kansanrunousarkisto, kerääjä (luovuttaja), arkistosarja, sidoksen numero, muistiinpanon numero sekä vuosiluku (=arkistointivuosi). Huom. Arkistosarjaa S (Kerääjäsidokset) ei merkitä erikseen. Tunnuksen kirjoitusohje:

SKS KRA. [sukunimi, etunimi] [arkistosarja] [sidosnumero]:[yksikkö- tai sivunumero(t)]. [vuosiluku]

    SKS KRA. Korhonen, Taisto Jätkät 7:2. 1969.
    SKS KRA. Koljonen, Anni KRK 103:3. 1935.
    SKS KRA. Harilainen, Anton 103. 1967.

Jos kerääjän (luovuttajan) nimeä tai sidosnumeroa ei haluta viitteeseen mukaan, voidaan ne joissakin sarjoissa jättää pois:

    SKS KRA. PE 8765. 1985.
    SKS KRA. Sata 15245-15251. 1991.

Viitteen yhteydessä voi esittää tarpeellista taustatietoa, esim. perinteen kotipaikan, kertojan nimen, sukupuolen tai ammatin. Taustatietoja voidaan sijoittaa arkistotunnuksen eteen tai sen jälkeen, ja ne erotetaan tunnuksesta pisteellä tai väliviivalla.

    SKS KRA. Korhonen, Taisto Jätkät 7:2. 1969. Kittilä.
    Salmi. SKS KRA. Pelkonen, M. 335. 1935–40. - Feudora Miettinen.
    Maanviljelijä (mies) 94 v. SKS KRA. PE 60-110. 1985.

Jos kyse on tietystä aineistokokonaisuudesta (kysely tms.), joka ei ilmene arkistosignumista, sijoitetaan tieto arkistotunnuksen perään

    SKS KRA. Moisala, Pirkko 246-248. 1994. Musiikin merkitys -kyselyn vastaus.

Lähdeluettelossa kerrotaan lyhenteiden merkitys:

    SKS KRA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto
    PE = Perinne elämässäni -kilpakirjoitus 1985.
    Sata = Satasärmäinen nainen. Elämäkertakirjoituskilpailu naisille 1990–91.

Jos yksittäisiä tekstiviitteitä ei käytetä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi.

Äänitteet ja videot

Arkiston kokoelmiin viitattaessa mainitaan SKS:n äänitearkisto, nauhasarjan tunnus, nauhanumero sekä yksikkönumero. Yksikkönumeroa ei kirjoiteta, mikäli viitataan kokonaiseen nauhaan. Äänitearkistosta käytetään lyhennettä SKSÄ; lyhennettä ei toisteta nauhasarjoissa SKSÄ, SKSÄ-K ja SKSÄ "1917–1918".

Arkistosarjassa A käytetään seuraavaa viitteen kirjoitustapaa:

SKSÄ A [nauhanumero]/[kortin yksikkönumero(t)].

    SKSÄ A 544/8-10.

Muissa sarjoissa viite kirjoitetaan seuraavasti:

SKSÄ [nauhasarja] [nauhanumero]:[sisällysluettelon kohta (kohdat)]. [kartuntavuosi].

    SKSÄ RN 92:1-5. 1968

Koko nauhaan viitattaessa jätetään sisällysluettelon kohdat pois.

    SKSÄ 19. 1991

Jos nauhasta ei ole sisällysluetteloa, viitataan kokonaiseen nauhaan tai nauhalla olevaan nauhoitustilanteeseen; tällöin nauhoitustilanteet on numeroitu juoksevasti sisällysluettelokohtien tapaan.

    SKSÄ 52:1. 1981

Viitteen yhteydessä voi esittää tarpeellista taustatietoa kuten perinteen kotipaikan, kertojan iän, sukupuolen, ammatin tai nimen. Perinteen kotipaikka ja nauhoittajan nimi sijoitetaan signumin eteen, vuosiluku ja kertojan nimi sen jälkeen. Muut taustatiedot sijoitetaan signumin jälkeen. Tiedot erotetaan tunnuksesta pisteellä tai väliviivalla.

    Oulanka. Juha Pentikäinen. SKSÄ A 552/35. 1962. Marina Takalo, s. 1898.
    Jukka Saarinen. SKSÄ 20. 1990 - Nauhoitettu 5.5.1990 Pyhäranta. Kertoja Heikki Merinen.

Lähdeluettelossa selostetaan lyhenne SKSÄ = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston äänitearkisto.

Kuvat

Arkistosarjasta SKS käytetään seuraavaa viitteen kirjoitustapaa. Kuvanumero on toisinaan alanumerollinen, jolloin päänumeron ja alanumeron välissä on kaksoispiste:

SKS [kuvanumero]

    SKS 3464
    SKS 5929:1

Muissa sarjoissa (KRAK, SKSK, SKSM, VRTA, VRTAM) viite kirjoitetaan seuraavasti:

SKS [kuvasarja] [vuosi]:[kuvanumero]

    SKS KRAK 1992:15
    SKS VRTA 1977:124

Jos käsikirjoitussidoksissa olevilla kuvilla ei ole varsinaista kuvanumeroa viitataan niihin sivunumeron mukaan:

    kuva sivulla SKS KRA.Backman, Eeva-Riitta 3697.1977

Jos kuvaa ei ole numeroitu, viitataan esimerkiksi keruuaineistoon tai kartuntavuoteen ja luovuttajaan:

    SKS KRA Suutari- ja räätäliperinne. Veikko Lehtimäki
    SKS KRA. kartunta 1982. Maire Hirvonen

Lähdeluettelo vrt.käsikirjoitukset.

Kirkollisen kansanperinteen arkisto

Signum koostuu seuraavista osista: SKS KKA [kyselyn nro]. [seurakunta][haastattelun numero (tai haastateltavan nimi, jos numeroa ei erityiskyselyssä ole] [N, jos haastattelu on myös nauhalla].

    SKS KKA 1. Alavus 3 N
    SKS KKA 4. Konttinen, Veikko N

Kontekstitietoja voi antaa tämän jälkeen, käyttäen välimerkkinä esimerkiksi viivaa. Näitä tietoja voivat olla kerääjän nimi, informantin nimi, informantin taustatietoja (syntymävuosi ja -paikka, ammatti, sukupuoli), haastattelun ajankohta, haastattelunauhan/nauhojen numerot.

Lähdeluettelossa kerrotaan lyhenteiden merkitys:

    SKS KKA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kirkollisen kansanperinteen arkisto

Jos yksittäisiä tekstiviitteitä ei käytetä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto mainitaan aineistojen säilytyspaikaksi.