Muistikko – varaslähtö itsenäisyyden juhlavuoteen

Muistikko
1.12.2016 - 08:30
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakeruu 1.12.2016–6.12.2017

http://muistikko.finlit.fi/

Muistikko on SKS:n palvelu itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017. Muistikossa voi kertoa omat tarinansa ja jakaa ne heti muiden kanssa. Samalla tarinat tulevat osaksi yhteistä kulttuuriperintöämme.

Muistikko on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017 toteuttama palvelu, jossa kansalaiset voivat kertoa elämästään sata vuotta täyttävässä Suomessa ja jakaa ne muiden kanssa. Tekstin lisäksi voi tallentaa kuvia ja linkkejä. Uutta Muistikossa on se, että tarinat ovat heti kaikkien luettavissa. Muistikossa voi myös liittää kertomuksensa suoraan tiettyyn paikkaan maailman kartalla. SKS vastaa tarinoiden säilyttämisestä tuleville sukupolville.

Toivomme kertomuksia Suomessa olevilta, tänne tulleilta ja täältä lähteneiltä, kieleen ja syntyperään katsomatta. Sisältö on tärkeintä, ei oikeinkirjoitus. Palvelu on toteutettu suomen lisäksi arabiaksi, englanniksi, pohjoissaameksi, ruotsiksi ja venäjäksi.

Muistikossa on tällä hetkellä yhteistyökumppaneina parikymmentä valtakunnallista kulttuuritoimijaa ja muuta yhteisöä. He ja tulevat yhteistyökumppanit voivat kohdentaa keruun omilla verkkosivuillaan sidosryhmilleen sopivaksi ja saada näin kokoon myös itselleen merkityksellistä tietoa.

Muistikko-keruu kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 Suomi 100 -hankkeisiin.

SKS on tallentanut suomalaista kulttuuriperintöä vuodesta 1831

SKS on kerännyt kansanperinnettä, muistitietoa ja nykyperinnettä jo 185 vuoden ajan. Ensin keräsivät Elias Lönnrot ja muut SKS:n perustajat ja tutkijat. 1930-luvulla SKS:n arkiston vastaajista muodostettiin kerääjäverkosto, johon kuului ja kuuluu yhä satoja suomalaisia. 1960-luvulla alettiin järjestää kilpakeruita esimerkiksi eri ammattikuntien perinteistä.

Muistikko on SKS:n uusi tapa saada talteen kulttuuriperintöämme. Uutta siinä on aikaisempaa laajempi yhteistyökumppanien verkosto ja se, että keruuseen osallistuvien tarinat ovat heti myös muiden luettavissa. Tiedämme, että verkko on täynnä tarinoita. Muistikko-palvelun ainutlaatuisuus on siinä, että siihen kirjoitetut tarinat eivät häviä bittiavaruuteen, vaan SKS:n arkisto säilyttää ne pysyvästi kulttuuriperintönämme myös tuleville sukupolville.

Lisätietoa:
SKS:n arkisto, keruu@finlit.fi, 040 534 7580
SKS:n viestintä: tiedotus@finlit.fi, 040 580 4964, 040 7301743