Testi oppimisaineistoja

Miksi Kalevalan päivää vietetään helmikuun 28. päivänä? Missä Suomen kaupungeissa Elias Lönnrot asuikaan elämänsä aikana? Mitä kaikkea kuuluu joulun aikaan? Osana SKS:n tietopalvelua tälle sivulle on koottu asiakokonaisuuksia Seuran keskeisaloista. SKS-tietopaketit Kalevalasta ja Elias Lönnrotista sisältävät mm. tiiviin tekstiosuuden, näytteitä Seuran kokoelmista, kirjallisuusviitteitä ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

SKS tarjoaa kouluille oppimisaineistoja tehtåävineen, mutta myös paljon muuta materiaalija koulujen ja oppimishaluisten tarpeisiin.