Kansatieteellinen aineisto

Kansanrunousarkistossa on huomattavat määrät kansatieteellistä eli E-aineistoa. Aineistosta on laadittu kaksiosainen viitekortisto. Varhempi osa sisältää viitteet vuoden 1960 loppuun mennessä saapuneeseen aineistoon, ja vuosina 1961-1980 saapuneesta aineistosta on tehty täydennysosa. Kortistoihin on luetteloitu kansatieteellinen aines eri arkistosarjoista, mutta täydennysosa ei sisällä kilpakeruuaineistoja. Varhempi kortiston osa jakautuu teemahakemistoon (7 laatikkoa) ja topografiseen hakemistoon (6 laatikkoa). Täydennysosa sisältää pelkän teemahakemiston (7 laatikkoa), johon on lisätty eräitä aihealoja. Ennen vuotta 1936 saapuneesta E-aineistosta on olemassa myös painettu luettelo vuodelta 1938.

Kortit ovat viitekortteja, joissa on lähdeviite ja lyhyt luonnehdinta sisällöstä. Topografinen hakemisto on paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä.

Teemahakemisto jakautuu seuraaviin ryhmiin:

I    Elinkeinot
a) Hylkeenpyynti
b) Kalastus
c) Metsästys, aseet, petoeläimet
d) Kotieläinten hoito, teurastus, paimenet
e) Maanviljelys, kaskeaminen, puinti, elojuhlat
f) Metsätalous, tervanpoltto
II Kodinhoito ja ruokatalous, nautintoaineet, syöpäläisten hävittäminen
III Kulku ja kuljetus, kauppa ja markkinat
IV Käsityöt, kotiteollisuus, tekstiilit
a) Miesten käsityöt ja työvälineet, kotiteollisuus, ammattimiehet
b) Naisten käsityötekniikka ja tekstiilit, värjäys
c) Vaatetus, muoti
V    Rakennukset, rakennustekniikka, rakennusten käyttö, kaivot
VI    Sisustus, valaistus, tulenteko, talouskalut ja mitat
VII  Elämänkaudet ja juhlat
a) Syntymä, lastenhoito, kasvatus
b) Kosinta ja häätavat, nuorten seurustelu (mallassaunat, keinut ym.)
c) Kuolema, hautajaiset, hautausmaat, karsikot
d) Vuotuisjuhlat ja merkkipäivät
VIII    Kansanrunous ja muu kansantietous
a) Ajanlasku, vuotuisjuhlat, merkkipäivät ja sää
b) Kansanmusiikki
c) Leikit, pelit ja urheilu
d) Parannustavat, taiat, uskomukset
IX    Yhteiskunta, kyläyhteisö, elämäntavat
a) Asutus- ja paikallishistorian kyläyhteisötutkimukset
b) Elämäkerrat ja henkilöhahmot
c) Elämäntavat ja työjärjestys
d) Talkoot
e) Joukkotappelut
f) "Uudet elämänmuodot"
g) Kirkko ja koulu
X Erilaisia aiheita koskevia kansatieteellisiä keräelmiä tietyillä aloilta
a) Sekalaisia
b) Valokuvia, piirroksia, puumerkkejä

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Kansatieteelliset käsikirjoitukset, saapuneet Suom. Kirj. Seuran arkistoon ennen vuotta 1936. Luetteloineet Sulo Haltsonen ja E. A. Tunkelo. Helsinki : SKS, 1938.